Om Etegra

Vi har varit verksamma som IT-konsulter sedan mitten av 90-talet och samlat på oss en gedigen erfarenhet och många kontakter. Vi jobbar med detta för att vi tycker det är roligt. Drivkraften har alltid varit att hjälpa kunder med lösningar baserade på erfarenhet kompletterat med ny teknik.

För kunden innebär allt detta att vi ofta kan tillföra nya lösningar på gamla problem eller föra kundens verksamhet framåt genom IT-stöd där det gör mest nytta.

Har vi inte egen kompetens inom ett område så har vi genom vårt breda kontaktnät och partners alltid möjlighet att ge kunden bästa möjliga lösning.